O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu jest jednostką budżetową gminy, która nie posiada osobowości prawnej. Ośrodek realizuje zadania spoczywające na samorządzie gminnym w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.


Działalność Ośrodka obejmuje:


  • administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
  • zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji tych obiektów,
  • przygotowanie i udostępnienie ich dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • współpracę ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi jednostkami (instytucjami) w zakresie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,
  • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

Ośrodek prowadzi wszystkie inwestycje związane z infrastrukturą sportową na terenie gminy Gostyń.

Reklama


Partnerzy